Akkreditering

Frivillige og TSI deltakere

Mandag 26. februar: Kl. 15.00 til 20.00, Kraft
Tirsdag 27. februar: Kl. 11.00 til 19.00, utenfor Teorifagskantina på UiT

Deltakere

Onsdag 28. februar: Kl. 10.00 til 01.00, Driv
Torsdag 1. mars: Kl. 07.00 til 20.00, Driv
Fredag 2. mars: Kl. 08.00 til 16.00, Driv