Basketball – Reglement og konkurranseinformasjon

Klasse:
Damer og Herrer

Spillere per lag:
Det er tillatt med 5-12 spillere per lag, hvorav 3 kan være ikke-studenter.
En spiller kan ikke delta på mer enn ett lag i samme SM.

Turneringsform:
Dag 1(2): innledende runder med gruppespill
Dag 2(3): plasserings- og sluttspill
Minimum 4 kamper fordelt over 2(3) dager.

Spilletid:
2 x 12 min i gruppespill (effektiv spilletid)
4 x 10 min i semifinaler og finaler (kun siste omgang med effektiv spilletid)
Ved uavgjort spilles en ekstraomgang på 5 minutter (ineffektiv tid)
.
TA kan søke om økt spilletid.

Regler:
Kampene spilles etter Norges Basketballforbund sine til enhver tid gjeldende regler.
Regelforandringer utover dette må godkjennes av NSI.

Drakter:
Alle lag må ha like drakter med nummer på. Eventuelle avvik må godkjennes av TA i samråd med NSI.

Dommere:
Det skal være sertifiserte regionsdommere gjennom hele turneringen. Unntak må godkjennes av NSI.