Bordtennis – Reglement og konkurranseinformasjon

Klasser:
Damer og herrer
Mixed (double)

Øvelser
Damer single og double
Herrer single og double
Mixed double

Turneringsform:
Dag 1(2): innledende runder (puljer)
Dag 2(3): plasserings- og sluttspill (cupform – single elimination)
Minimum 3 kamper fordelt over 2(3) dager.

Regler:
Turneringen gjennomføres etter Norges Bordtennisforbund sine til enhver tid gjeldende regler. 
Evt. regelforandringer må godkjennes av SM utvalget i NSI.

Drakter:
I double må utøverne etterstrebe å ha like drakter.