Basketball – reglement og konkurranseinformasjon

Reglement og tekniske spesifikasjoner

Klasse:
Damer og Herrer

Spillere per lag:
Det er tillatt med 5-12 spillere per lag, hvorav 3 kan være ikke-studenter.
En spiller kan ikke delta på mer enn ett lag i samme SM.

Turneringsform:
Dag 1(2): innledende runder med gruppespill
Dag 2(3): plasserings- og sluttspill
Minimum 5 kamper fordelt over 2(3) dager.

Spilletid:
2 x 12 min i guppespill (effektiv spilletid)
4 x 10 min i semifinaler og finaler (kun siste omgang med effektiv spilletid)
Ved uavgjort spilles en ekstraomgang på 5 minutter (ineffektiv tid)
.
TA kan søke om økt spilletid.

Regler:
Kampene spilles etter Norges Basketballforbund sine til enhver tid gjeldende regler.
Regelforandringer utover dette må godkjennes av NSI.

Drakter:
Alle lag må ha like drakter med nummer på. Eventuelle avvik må godkjennes av TA i samråd med NSI.

Dommere:
Hjemmelaget i foregående kamp stiller med to dommere til kamper i gruppespill. I sluttspill skal det brukes sertifiserte dommere.

Konkurranseinformasjon

Type:
SM

Når:
Gruppespill:
Torsdag og Fredag
Sluttspill: Lørdag

Hvor:
Tromstun Idrettshall

Idrettstart:
Torsdag 1. mars: Kl. 10.00
Fredag 2. mars: Kl. 10.00
Lørdag 3. mars: Kl. 10.00

Lagledermøte:
Fredag 2. mars: Kl. 09.00