Oppdrag Tromsø – reglement og konkurranseinformasjon

Reglement og tekniske spesifikasjoner

Klasser:
Kvinner og herrer

Regler:
Løpene gjennomføres etter Norges Orienteringsforbund sine til enhver tid gjeldende regler. Eventuelle regelendringer må godkjennes av NSI.

Konkurranseinformasjon

Type:
FA

Når:
Lørdag

Hvor:
Tromsø by, start ved Kraft Sportssenter

Idrettstart:
Lørdag 3. mars: Kl. 12.00

Lagledermøte:
Lørdag 3. mars: Kl. 12.00