Info

AVLYST

Studentlekene Tromsø 2022 avlyst

Studentlekene Tromsø 2022 som onsdag 19. januar ble avlyst. Din påmeldingsavgift, bankettbetaling og skoleovernatting blir refundert i sin helhet i løpet av de kommende ukene.

Har du ikke fått refusjon av din betaling innen 6. februar ber vi deg ta kontakt med administrasjonen i Norges studentidrettsforbund ved Kine Manneråk Bakken på kine@studentidrett.no.

 

Reisekostnader
I henhold til Norges studentidrettsforbunds reglement er følgende gjeldende for avlysningen av Studentlekene:
ØKO 3.7.4 Reisefordeling ved avlysning av arrangement
Dersom arrangementet grunnet manglende påmelding blir avlyst innen påmeldingsfrist, vil de påløpte reisekostnader ikke dekkes gjennom reisefordelingstilskuddet.

Dersom avlysningen skyldes andre forhold utenfor TAs kontroll, kan det søkes FS om dekning av påløpte reisekostnader. Forbundsstyret foretar en særskilt vurdering for det enkelte arrangement og kan fatte vedtak om dekning av hele eller deler av kostnadene. Det dekkes kun kostnader for reiser som er bestilt før avlysningen er blitt gjort kjent og kun for ubenyttede reiser som ikke kan avbestilles.

Det betyr at forbundsstyret i dette tilfellet kan gjøre en særskilt vurdering av din reise.  Kartlegging av totalkostnadene for ubenyttet, og ikke refunderbar reise som heller ikke dekkes av forsikring, for samtlige deltakere må derfor gjøres ila de neste to ukene.

Har du reisekostnader til Tromsø i forbindelse med Studentlekene, som ikke benyttes og ikke kan refunderes, flyttes eller dekkes av forsikring, og ønsker å inkluderes i en totalvurdering av refusjon bes du sende inn kostnad og kvittering for betalt billett på mail til Kine Manneråk Bakken ved kine@studentidrett.no innen 6.februar. Er du en del av et lag tar vi gjerne i mot en oversikt samlet for å effektivisere kartleggingen. 

Merk at dette ikke er en garanti eller bekreftelse for refusjon, men en kartlegging i forbindelse med en særskilt vurdering.

Har du spørsmål kontakter du administrasjonen ved Kine Manneråk Bakken.

 

Lurer du på noe annet? Ta kontakt med Studentlekene Tromsø på Facebook eller på post@sltromso.no