Lacrosse – reglement og konkurranseinformasjon

Reglement og tekniske spesifikasjoner

Klasser:
Damer og herrer

Spillere per lag:
Det er tillatt med 10-23 spillere per lag, hvorav 5 kan være ikke-studenter.
En spiller kan ikke delta på mer enn ett lag i det samme SM.

Turneringsform:
Dag 1 (2): innledende runder med gruppespill
Dag 2 (3): plasserings- og sluttspill
Minimum 5 kamper fordelt over 2(3) dager.

Spilletid:
2×15 minutter ineffektiv tid i gruppespill
2×20 minutter i semifinaler og finaler
Ved uavgjort i sluttspill spilles det sudden death.

Regler:
Kampene spilles etter Norges Amerikanske Idretters Forbund sine til enhver tid gjeldende regler for lacrosse.

Drakter:
Alle lag må ha like drakter med nummer på. Eventuelle avvik må godkjennes av TA i samråd med NSI.

Dommere:
Hjemmelaget i foregående kamp stiller med tre dommere til kamper i gruppespill. I sluttspill skal det brukes sertifiserte dommere.

Konkurranseinformasjon

Type:
SM

Når:
Gruppespill: Fredag
Sluttspill: Lørdag

Hvor:
Skarphallen

Idrettstart:
Fredag 2. mars: Kl. 11.30
Lørdag 3. mars: Kl. 10.30

Lagledermøte:
Fredag 2. mars: Kl. 10.30