Om Koronaviruset og Studentlekene i Tromsø 2020

NSI og arrangørkomiteen i Studentlekene Tromsø gjør tiltak for forebygging av en eventuell spredning av koronaviruset ifm gjennomføring av Studentlekene 4.-8. mars i Tromsø. Her finner du oppdatert informasjon. 

Forebyggende tiltak for å minimere smitte

Som hovedregel følger Norges studentidrettsforbund og arrangør de til enhver tid oppdaterte anbefalingene fra myndighetene via Folkehelseinstituttet og anbefalinger ved store arrangement, og det er på bakgrunn av disse igangsatt følgende tiltak for å forebygge en eventuell spredning av smitte under Studentlekene:

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært i områder med vedvarende spredning skal ikke delta under Studentlekene. Det vil bli spurt om dette i akkreditering, og vedkommende vil bli sendt hjem dersom så er tilfelle. Ta kontakt med NSI v/ Magnus Nedregotten (magnus@studentidrett.no) ved endringer i spillertropp (vi åpner selvsagt for at personer kan erstattes). 
 • Helsedirektoratets forebyggende plakater om «Vaner som forebygger smitte» henges opp på alle arenaer generelt og sanitæranlegg spesielt 
 • Hånddesinfeksjon tilgjengeliggjøres ved akkreditering og ute på arenaene spesielt tilknyttet bespisning og ved inngang
 • Informasjon om forebygging og håndtering ved mistanke om smitte sendes ut skriftlig til alle lagledere og deltakere, samt tilgjengeliggjøres deltakerne ved akkreditering
 • Ved mistanke om smitte (se info om symptomer og kriterier for dette lenger ned), skal man:

  1. Ringe legevakten umiddelbart på 116 117. Her vil man få råd for videre håndtering
  2. Ansvarlig lagleder skal i tillegg varsle beredskapsansvarlig i Studentlekene Tromsø Malin Breland (tlf 412 48 900) umiddelbart

Råd og føringer til deltakere under Studentlekene Tromsø:

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært i områder med vedvarende spredning skal ikke delta under Studentlekene. Det vil bli spurt om dette i akkreditering, og vedkommende vil bli sendt hjem dersom så er tilfelle. Ta kontakt med NSI v/ Magnus Nedregotten (magnus@studentidrett.no) ved endringer i spillertropp (vi åpner selvsagt for at personer kan erstattes). 
 • Hygieneråd: Gode råd for å forebygge smitte er hyppig og grundig håndvask sammen med gode rutiner for nysing, hosting og generell ansiktsberøring. Påse derfor god håndhygiene underveis – spesielt knyttet til toalettbesøk, før måltider og etter kamp.
 • Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

  Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

  Kontakt fastlegen din eller legevakten (for tilreisende) på telefon 116117 hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:
  - Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  - Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
  Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Arrangør/NSI følger med på råd på Folkehelseinstituttets sider da rådene vurderes fortløpende utfra situasjonen i Norge og globalt. Oppdatert informasjon publiseres på NSIs nettsider fortløpende.

Kontakt

Du finner mer informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Generelle spørsmål om beredskapen ifm forebygging av koronaviruset under Studentlekene kan rettes til Guro Røen, generalsekretær Norges studentidrettsforbund, tlf 976 18 966