Om Studentlekene

Studentlekene er en samling av nasjonale mesterskap for studenter, i regi av Norges Studentidrettforbund (NSI).
NSIs rolle i Studentlekene kan sammenlignes med IOCs rolle i OL. NSI eier arrangementene og setter rammene som skal til for at arrangementet holder riktig standard. Dernest har hvert arrangement en teknisk arrangør, som er en av medlemsklubbene i NSI. NTNUI har vært teknisk arrangør fem ganger, NHHI tre ganger. Studentlekene ble arrangert for første gang i 1999, og har siden 2010 blitt arrangert årlig.

Tidenes første nordnorske SL gikk av stabelen i Tromsø i 2016!
Det blei arrangert på nytt i 2018 og 2020,  alle var kjempesuksesser med over 800 påmeldte deltakere! Nå skal det hele arrangeres igjen i 2022, dette blir dermed det største studentidrettsarrangementet som arrangeres i Nord-Norge!

Studentlekene Tromsø arrangeres av Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI).
Med omkring 2000 medlemmer er TSI det største idrettslaget i Nord-Norge, og har aktivitet som spenner fra havbunn til fjelltopp og fra nybegynner til norgesmester-nivå. SL Tromsø er den nordligste SL-vertsbyen, noe som gjenspeiles i idrettene som arrangeres. Arrangementet vil ha om lag 60 ulike ansvarsposisjoner, og ytterligere 140 stk som bidrar frivillig før og under lekene. Til sammen regner vi med at det går med mellom 15- og 20 000 frivillige timer til Studentlekene Tromsø 2022.

Vi har et ønske om å fremme nordnorsk kultur og være en bidragsyter til glede og aktivitet for studentidrettsnorge og lokalbefolkningen i Tromsø.
Vår maskot i reinsdyrformat, er et godt eksempel på dette. Han har fått det nordsamiske navnet Boazu, som betyr reinsdyr, og han vil være synlig i bybildet, så vel som rundt omkring på de forskjellige idrettsarenaene.

Vårt slagord, «Idrett av rein glede», peker til et idrettsarrangement avholdt i nord, med glede i fokus. Det er også viktig for oss at arrangementet er dopingfritt, rettferdig og rent.