Samarbeidspartnere

Her er en liste over våre samarbeidspartnere som er med på å muliggjøre Studentlekene Tromsø 2020.

 

Studentsamfunnet Driv er veldig stolte over å være en av hovedsamarbeidspartnerne til Nord-Norges største studentidrettsarrangement. Studentlekene Tromsø er en viktig bidragsyter til aktivitet og glede for både lokalbefolkningen i Tromsø og studentidrettsnorge. Driv arbeider med å tilrettelegge for et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studentene og befolkningen i Tromsø. Det å være en del av Studentlekene Tromsø er et verdifullt bidrag for å skape et variert tilbud på Driv.

Vi ser frem til at studenthuset fylles under Studentlekene 2020!


Norges Arktiske Universitet, UiT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Samskipnaden

Norges Arktiske Studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for studentene ved UiT – Norges arktiske universitet. Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

 

 


 

REMIKS_logo2_cmyk

Remiks er en totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet ivaretar de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet er et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Remiks tar imot ca. 60 000 tonn avfall hver år.