Oppdrag Tromsø – Reglement og konkurranseinformasjon

Klasser:
Åpen

Regler:
Løpene gjennomføres etter Norges Orienteringsforbund sine til enhver tid gjeldende regler. Eventuelle regelendringer må godkjennes av NSI.