Påmelding

Praktisk informasjon

Påmeldingsfrist: 4. februar

Etter krav fra NSI må alle lag som stiller til lagidretter bestå av minimum 75% studenter. Dette betyr at 25% av lagets kamptropp kan være ikke-studenter så lenge de er medlem av et studentidrettslag. For lagidretter med tre deltakere kan imidlertid én deltaker være ikke-student. Eksempelvis kan hvert håndballag ha tre ikke-studenter, og hvert innebandylag ha fire ikke-studenter.

Ved plassbegrensning vil det bli prioritert å ha flest mulig deltakende studentidrettslag fremfor flere deltakere fra ett studentidrettslag. Et hvert førstelag prioriteres foran andrelag. Prioriteringen av 2., 3., 4. lag osv vil være at et andrelag fra én klubb prioriteres foran et tredjelag fra en annen klubb. Ved lik status, to tredjelag, vil det laget som meldte seg på først være prioritert. Det settes opp ventelister der dato for påmelding registreres slik at innrullering skjer i henhold til reglement for prioritering.

Ved alle SM og SC er TA og regjerende studentmester direkte kvalifisert. Dette gjelder kun hvis de melder seg på innen påmeldingsfristen.

Slik fungerer påmeldingen

  1. Lagleder melder på seg og sitt lag
  2. De andre lagspillerne melder seg på laget

Hver enkelt deltaker må selv melde seg på med ønskede tillegg (e.g. overnatting, bankett).

Deltakeravgift

Avgiften for å delta i Studentlekene Tromsø er satt til kr. 500. Dette inkluderer ikke overnatting og bankett. I tabellen under finner du prisen i kroner med og uten bankett og overnatting.

  Uten bankett Med bankett
Uten overnatting 500 600
Med overnatting 850 950
Bankett 100
Overnatting 350

Ettersom Studentlekene er et studentarrangement har vi budsjettvennlige priser på overnatting. Prisen på overnatting på skole eller lignende er satt til kr. 350. Ønsker du heller å overnatte på hotell, har vi egne priser for dette til deltakere, dette er imidlertid ikke inkludert i tabellen over.

NB: Grunnet en feil i systemet er det mulig å melde på damelag i Yukigassen, dette er IKKE riktig. Yukigassen har kun mixed-klasse. Alle påmeldinger her vil bli betraktet som deltagere i mixed.