Praktisk Informasjon: Badminton

 

Utstyr man selv må ha med

Racket, eventuelt annet personlig utstyr.

 

Tidspunkt for lagledermøte

Lagledermøter skjer ved Stakkevollan (Utsikten 51, 9018 Tromsø) torsdag kl. 08.00.

 

Tidsplan kamper

Torsdag: 10.00 – 17.00

Fredag: 10.00 – 17.00

Lørdag: 09.00 – 15.00