Teamet

Teamet med kontaktinformasjon:

Spørsmål rundt påmelding, overnatting og generell informasjon sendes til:
post@sltromso.no

 

Leder

Nestleder

Økonomileder –

Sponsorleder

Idrettsleder

Sosialleder

Logistikkleder

Markedsleder

HMS-leder

Rekrutteringsleder