Tennis – Reglement og konkurranseinformasjon

Klasser:
Damer single og double
Herrer single og double
Mixed double

Turneringsform:
Dag 1 (2): innledende runder (puljer)
Dag 2 (3): sluttspill
Minimum 3 kamper fordelt over 2(3) dager.

Regler:
Turneringen gjennomføres etter Norges Tennisforbund sine til enhver tid gjeldende regler. Evt. regelendringer må godkjennes av NSI.

Drakter:
I double må utøverne etterstrebe like drakter.

Dommere:
Hjemmelaget i foregående kamp stiller med to dommere til kamper i gruppespill. I sluttspill skal det brukes sertifiserte dommere. Unntak må godkjennes av NSI