Tennis – reglement og konkurranseinformasjon

Reglement og tekniske spesifikasjoner

Klasser:
Damer singel, herrer singel, og mix double.

Spillere per lag:
Det er tillatt med maks 2 spillere per lag i double.

Turneringsform:
Dag 1 (2): innledende runder (puljer)
Dag 2 (3): sluttspill (cupform)
Minimum 5 kamper fordelt over 2(3) dager.

Spilletid:
Info kommer!

Regler:
Turneringen gjennomføres etter Norges Tennisforbund sine til enhver tid gjeldende regler. Evt. regelendringer må godkjennes av NSI.

Drakter:
I double på utøverne etterstrebe like drakter.

Dommere:
Hjemmelaget i foregående kamp stiller med to dommere til kamper i gruppespill. I sluttspill skal det brukes sertifiserte dommere.

Konkurranseinformasjon

Type:
SC

Når:
Gruppespill: Torsdag og Fredag
Sluttspill: Lørdag

Hvor:
Tennis-, squash- og klatresenter

Idrettstart:
Torsdag 1. mars: Kl. 09.00
Fredag 2. mars: Kl. 09.00
Lørdag 3. mars: Kl. 09.00

Lagledermøte:
Torsdag 1. mars: Kl. 08.00